Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-1.3.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Eesti avas aukonsuli esinduse Poznańis

Kolmapäeval, 14. juulil avasid Eesti suursaadik Poolas Martin Roger ning välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal aukonsuli esinduse Poolas, Poznani linnas. Eesti aukonsul Poznanis on Poznani Sotsiaalteaduste Ülikooli rektor Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda. Hiiumaa juurtega Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda konsulaarpiirkonnaks on Suur-Poola vojevoodkond.

Seilenthali sõnul aitab aukonsuli esinduse avamine kaasa Eesti majandushuvide edendamisele ja Eesti kultuuri tutvustamisele ning hõlbustab Eesti kodanikele konsulaarteenuste osutamist Suur-Poola vojevoodkonnas. „Poola on Eesti mahult seitsmes kaubanduspartner ning Eesti turistide külastuste arv piirkonda kasvab jätkuvalt, mistõttu on oluline, et Poolas oleks toimiv aukonsulite võrgustik“, lisas Seilenthal.

Pidulikul avatseremoonial osalesid ka Poznani linnavolikogu esimees Grzegorz Ganowicz, Poznańi abilinnapea Jędrzej Solarski ja Poznani konsulaarkorpuse vanem Włodzimierz Walkowiak.

Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda jätkab oma isa Michał Iwaszkiewiczi tegevust, kes oli Eesti aukonsul aastatel 2005-2018. Kokku esindavad Eestit Poolas nüüd kuus aukonsulit – lisaks Poznanile ka Białystokis, Gdańskis, Krakówis, Szczecinis ja Wrocławis.

Fotod: https://flic.kr/s/aHsmWdzuLV

Lisainfo:
avalike suhete osakond
press@mfa.ee