Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Eesti kodanikud, kes on Saksa-Poola piiril teel Eestisse – andke endast teada!

Välisministeerium palub Eesti kodanikel, kes on mööda maismaad pöördumas tagasi Eestisse, kuid ei saa Saksamaa piirilt Poola, anda endast märku meiliaadressil [email protected].

Lisage e-kirja teiega viibivate isikute arv, isikuandmed, transpordivahend (auto, buss vm) ning kontakttelefon, et välisministeerium saaks teiega ühendust võtta.

Seoses koroonaviiruse levikuga on mitmed riigid, sealhulgas Poola, lisaks lennu- ja laevaliikluse piirangutele kehtestanud täiendavaid meetmeid maismaapiiride kontrolliks.

Lisainfo:
[email protected]
+372 6 377 629, + 372 588 55 171
välisministeerium
avalike suhete osakond