Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Eesti Vabariigi Suursaatkond Varssavis kuulutab välja konkursi asukohariigist palgatud sekretäri töökoha täitmiseks

Sekretär on suursaatkonna asjaajamise koordineerija ja tema põhilisteks töövaldkondadeks on:

 • büroohaldus ja esinduse üldiste haldusküsimuste lahendamise korraldamine;
 • saatkonda saabunud külaliste ja klientide vastuvõtmine/teenindamine ja esindusürituste korraldamine; telefoniteenindus ja päringutele vastamine või vastamise koordineerimine;
 • ametlike kirjade ja dokumentide koostamine ning vormistamine;
 • finantsassistendi ülesannete täitmine;
 • konsulaarsekeräritöö;
 • esinduse juhi, konsuli ja teiste diplomaatide assisteerimine esinduse tegevuse eesmärkide täitmisel.

Eeldame:

 • keskharidust, soovitavalt tegevusvaldkonnaga seotud kutsekeskharidust
 • head eesti, inglise ja poola keele oskust
 • arvuti kasutamise oskust (Windows, MS Office) ja avalike infoallikate kasutamise oskust
 • alalist elukohta Poolas
 • täpsust ja korrektsust, kohusetundlikkust, head õpivõimet, koostöövalmidust, sõbralikkust ning head suhtlemisoskust
 • klienditeeninduse baasteadmisi ja nende rakendamise oskust

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus sekretäri, assistendina
 • teadmised Eesti ja asukohariigi avalikust teenistusest
 • head üldteadmised Eesti ja asukohariigi kohta
 • vene keele oskus

Pakume:

 • võimalust kaasa aidata Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheliste suhete arendamisele suursaatkonna üldises tegevuses;
 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd Eesti välisesinduses;
 • tööalast väljaõpet;
 • kokkuhoidvat ja sõbralikku kollektiivi.

Töökohale kandideerimiseks tuleb saata eestikeelne elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri Eesti Vabariigi Suursaatkonda Varssavis e-posti aadressil [email protected].

Kandideerimise tähtaeg on 26.04.2019

Tööle asumise eeldatav aeg: 01.08.2019

Kontaktisik: Loa Veldi

Tel: +48 228811810, e-post [email protected]