Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Eesti Vabariigi suursaatkonda Varssavis on oodatud SEKRETÄR

Pakume Sulle huvitavat tööd ja palju suhtlemist Eesti välisesinduses.

Tööülesanded: Sekretäri peamiseks ülesandeks on koordineerida suursaatkonna asjaajamist.

Täpsemalt: finantsassistendi ülesannete täitmine, konsulaarsekretäritöö, kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine, kohtumiste korraldamine ja esindusürituste korraldamise toetamine, büroohaldus ja info vahendamine, ametlike kirjade, dokumentide koostamine ning vormistamine, telefonikõnedele ja e-postiga saabuvatele päringutele vastamine, posti saatmise ja vastuvõtmise korraldamine, arhiveerimine.

 Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:

  • vähemalt keskharidus
  • väga hea poola ja inglise keele oskus, eesti keele oskus annab täiendava eelise. Kasuks tuleb vene keele oskus.
  • täpsus ja korrektsus asjaajamises, kohusetundlikkus, koostöövalmidus, õppimisvõime, sõbralikkus ning hea suhtlemisoskus
  • eelnev töökogemus sekretäri või assistendina
  • tunned elementaarseid protokolli- ja etiketi nõudeid
  • kasuks tuleb, kui tunned Eesti ja/või Poola avaliku teenistuse toimimist

Töökohale kandideerimiseks saada elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri koos palgasooviga Eesti Vabariigi Suursaatkonda Varssavis e-posti aadressil: [email protected]

Kandideerimise tähtaeg on 05.08.2022.

Töökohaga seotud küsimused saada palun [email protected]

Tööle asumise eeldatav aeg: september 2022

Töökoha asukoht: Karwinska 1, 02-639 Varssavi Töösuhe: asukohariigi seadustele vastav tähtajatu tööleping

NB! Suursaatkond Varssavis ei vahenda elamise ja töötamise registreerimisega seotud tegevusi ega kata elamisega seotud kulusid.