Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Euroopa Parlamendi valimised 2024

Välismaal on hääletamise õigus nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka ajutiselt välisriigis viibivatel valijatel, kes on kantud valijate nimekirja.

Millal ja kuidas saad hääletada?

 • ELEKTROONILISELT
  • Hääletada saate veebilehel www.valimised.ee asuvat valijarakendust kasutades 3. juunist 2024 kella 09.00-st ööpäevaringselt 8. juunini 2024 kella 20.00-ni.
  • E-hääletamiseks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID-d koos PIN-koodidega
  • E-hääletamine | Valimised Eestis
 • KIRJA TEEL
  • Hääletamiseks saatke kirja teel hääletamise taotlus välisesindusele aadressil Karwińska 1, 02-639 Varssavi, Poola või elektrooniliselt välisesinduse e-posti aadressile: [email protected] hiljemalt 10. maiks 2024.
  • Hilinenud taotlused jäetakse arvestamata.
  • Taotlusele tuleb lisada koopia isikuandmetega leheküljelt isikut tõendavast dokumendist.
  • Näide taotlusest.
  • Välisriigis hääletamine | Valimised Eestis
 • VÄLISESINDUSES
  • Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Varssavis aadressil Karwińska 1, 02-639 Varssavi, Poola
  • 27. mail 2024 kell 16-19
  • 28. mail 2024 kell 9-11

MEELESPEA

 • Kontrolli aegsasti, et sinu isikut tõendav dokument kehtiks ka hääletamise päeval.
 • Kui soovid hääletada elektrooniliselt, kontrolli, kas sul on kehtivad PIN koodid.
 • Hääletamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane ning olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Euroopa Parlamendi valimistel võib isik hääletada ainult ühes liikmesriigis.
 Lisainfo: