Informacje dla podróżujących do Estonii 07-13.09.2020

Na podstawie zaktualizowanego wskaźnika zakażeń koronawirusem, osoby przybywające do Estonii w terminie 7-13 września 2020 z następujących krajów europejskich: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, zobowiązane są do poddania się dwutygodniowej samoizolacji.

Ograniczenia nie dotyczą osób przybywających do Estonii z Cypru, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii oraz Watykanu.

Informacje dotyczące ilości zakażeń w poszczególnych krajach są aktualizowane co piątek w godzinach popołudniowych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej.

7 sierpnia Rada Unii Europejskiej zweryfikowała zalecenia o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE. Zgodnie z zaleceniami podróż do Estonii możliwa jest z Australii, Gruzji, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Rwandy, Tajlandii, Tunezji oraz Urugwaju. Od 7 września osoby przybywające z Kanady zobowiązane są do pozostanie w dwutygodniowej samoizolacji.

Od 1 września osoby przybywające do Estonii z krajów podwyższonego ryzyka mogą skrócić obowiązkową samoizolację i powrócić do pracy na podstawie testów na COVID-19 wykonywanych na lotnisku i w porcie w Tallinnie. Osoby przybywające drogą lądową mogą również wykonać test w jednym z działających na terenie całego kraju centrów testowych. Dodatkowe informacje na temat testów dostępne są na stronie Estońskiej Rady Zdrowia.

Dodatkowe zapytania na temat samoizolacji oraz zwolnienia z niej w uzasadnionych przypadkach prosimy kierować bezpośrednio do Estońskiej Policji i Straży Granicznej drogą elektroniczną pod adresem ppa@politsei.ee lub telefonicznie pod numerem +372 612 3000 w językach estońskim, angielskim lub rosyjskim. 

Informacje na temat przekraczania granicy estońskiej na stronie Policji i Straży Granicznej (w języku angielskim)