Informacje dla podróżujących do Estonii 31.08-06.09.2020

Osoby podróżujące z Polski do Estonii w terminie 31.08-06.09.2020 są zobowiązane do poddania się dwutygodniowej samoizolacji.

Od 1 czerwca Estonia ponownie otworzyła granice dla osób przybywających z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Obowiązek kwarantanny uzależniony jest od względnej ilości zarażeń koronawirusem w kraju, z którego osoba przybywa. Podróżni z krajów, w których wskaźnik zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni utrzymuje się poniżej 16 chorych na 100 000 mieszkańców, są zwolnieni z kwarantanny. Podróżujący z krajów z większą ilością zakażeń muszą po przybyciu do Estonii pozostać dwa tygodnie w samoizolacji. Informacje dotyczące ilości zakażeń w poszczególnych krajach są aktualizowane co piątek w godzinach popołudniowych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej.

Według listy opublikowanej 28.08.2020 r., wskaźnik zakażeń w Polsce wynosi 26,9 chorych na 100 000 mieszkańców. Dlatego też osoby podróżujące do Estonii w dniach 31.08-06.09.2020 zobowiązane są do poddania się samoizolacji.

Osoby pozostające w samoizolacji zobowiązane są do powstrzymywania się od niepotrzebnych kontaktów przez 14 dni od przybycia do Estonii. Mogą jednak opuścić miejsce pobytu w celu wizytu u lekarza, zakupu żywności, niezbędnych produktów i lekarstw oraz w nagłych przypadkach. Dodatkowych informacji na temat samoizolacji oraz zwolnienia z niej w uzasadnionych przypadkach udziela Estońska Policja i Straż Graniczna pod adresem ppa@politsei.ee.

Informacje na temat przekraczania granicy estońskiej na stronie Policji i Straży Granicznej (w języku angielskim)