Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Konkurss äri- ja investeeringute nõuniku ametikohale

Eesti Välisministeeriumisse on oodatud ÄRI- JA INVESTEERINGUTE NÕUNIK

Pakume Sulle võimalust esindada Eesti riigi majandushuvisid, arendada Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi, turule sisenemist Poolas ning Poola investeeringute toomist Eestisse. Oma tegevusega aitad koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Eesti aukonsulite ja saatkonna majandusdiplomaadiga liikuda Eesti ettevõtetel ühekordsetelt eksporditehingutelt osaks globaalsetes väärtusahelates, leida toodetele uusi turge ja ideede elluviimiseks partnereid. Sinu töökoht asub Varssavis, Eesti saatkonnas. Sõlmime Sinuga asukohariigi seadustele vastava töölepingu tähtajaliselt, kolmeks kuni viieks aastaks.

Peamised ülesanded

 • kaardistad asukohariigi majandusolukorda, tuvastad uusi ekspordi- jm majanduskoostöö võimalusi ning esitled neid Eesti ettevõtjatele
 • suhtled Poola ametiasutuste ja majandusringkondadega, samuti Poolas tegutsevate Eesti ettevõtete ja Eesti turule investeerinud Poola ettevõtetega, vahendad kontakte, nõustad ärikeskkonna osas ja toetad probleemide lahendamisel
 • korraldad kõrgetasemelisi ärivisiite, äriseminare ja -missioone, kontakt- ja promoüritusi Eesti ärikeskkonna ja võimaluste tutvustamiseks, sh e-residentsuse võimalusi

Meie ootused Sinule:

 • kõrgharidus, soovitavalt majandusalane või ettevõtluskogemus; töökogemus samas valdkonnas mõne teise riigi esinduses või rahvusvahelises organisatsioonis
 • väga hea inglise ja poola keele oskus (C1), eelise annab eesti keele oskus
 • baasteadmised Eesti ettevõtlusest ja majanduskeskkonnast, eelistatult olemasolevad kontaktid eksportivates ettevõtetes
 • teadmised Poola majandusest, kontaktivõrgustiku omamine või suutlikkus see luua, ettevõtete ja ametiasutustega suhtlemise oskus
 • rahvusvahelises projektis osalemise, töö- või juhtimiskogemus erasektoris
 • tulemustele orienteeritus, iseseisvus, algatusvõime ja organiseerimisoskus
 • väga hea müügi-, esitlus- ja suhtlemisoskus
 • alaline elukoht Poolas

Palume kandideerimiseks saata e-posti aadressile [email protected] järgmised dokumendid:

 • eesti- või inglisekeelne elulookirjeldus (CV)
 • motivatsioonikiri, sh palgasoov

Eeldatav tööle asumise aeg 01.04.2020

Dokumente ootame hiljemalt 01.02.2020 k.a.