Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-30.6.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Olukord Poola-Ukraina piiripunktides

Jälgimaks olukorda Poola-Ukraina piiripunktides soovitame kasutada järgmisi allikaid:

🔵 Poola saatkond Ukrainas, kust leiab infot olukorrast Poola-Ukraina piiripunktides ja rongidest: https://www.gov.pl/web/ukraina

🟡 Poola valitsuse info abist Ukraina kodanikele: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en

🔵 Poola võimude käivitatud portaal, kus saab anda teada valmisolekust abistada ja ka abi vajadustest: https://pomagamukrainie.gov.pl/

🟡 Nimekiri Poola abiorganisatsioonidest, kes Ukrainat ja ukrainlasi aitavad: https://demagog.org.pl/…/support-ukraine-list-of-credible…/