Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Olukord Poola-Ukraina piiripunktides

Jälgimaks olukorda Poola-Ukraina piiripunktides soovitame kasutada järgmisi allikaid:

🔵 Poola saatkond Ukrainas, kust leiab infot olukorrast Poola-Ukraina piiripunktides ja rongidest: https://www.gov.pl/web/ukraina

🟡 Poola valitsuse info abist Ukraina kodanikele: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en

🔵 Poola võimude käivitatud portaal, kus saab anda teada valmisolekust abistada ja ka abi vajadustest: https://pomagamukrainie.gov.pl/

🟡 Nimekiri Poola abiorganisatsioonidest, kes Ukrainat ja ukrainlasi aitavad: https://demagog.org.pl/…/support-ukraine-list-of-credible…/