Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Piirangud Poolas 20.03.–30.04.2021

Poolasse reisimise tingimused:

 • Väljastpoolt Euroopa Liitu võivad Poola siseneda mh. Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed; EL, EMP riikide või Šveitsi alalise elamisloaga isikud juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta. Viisa alusel Poola siseneda ei saa (va humanitaaralustel väljastatud viisa). EL sisepiiri kaudu sisenemine on piiranguteta.
 • Alates 30.03.2021 kehtib välisriigist Poola saabumisel 10-päevane karantiin transpordivahendist sõltumata (sh ka jalgsi).
 • Schengeni tsooni riikidest saabujad (sh transiitreisijad) peavad karantiinist vabastamiseks piirivalveametnikule esitama poola- või ingliskeelse tõendi Covid-19 testi (PCR või antigeen) negatiivse tulemuse, viiruse läbipõdemise (on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testi tulemuse saamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või vaktsineerimise (vaktsineeritud vastavalt täielikule vaktsineerimiskavale, s.t saanud kaks doosi) kohta. Piir tuleb ületada 48 tunni jooksul alates testi tulemuse saamisest.
 • Väljastpoolt Schengeni tsooni saabujad (sh transiitreisijad) peavad karantiinist vabastamiseks piirivalveametnikule esitama poola- või ingliskeelse tõendi viiruse läbipõdemise (on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testi tulemuse saamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või vaktsineerimise (vaktsineeritud vastavalt täielikule vaktsineerimiskavale, s.t saanud kaks doosi) kohta. Välismaal (st 3. riikides) tehtud Covid-19 test ei vabasta karantiinist, küll aga saab testi teha kohe pärast Poola saabumist, selle negatiivne tulemus vabastab karantiinist. EL-i kodaniku või alalise elamisloaga isiku transiit välispiiri kaudu toimub ilma testita.

Karantiininõudest vabastatakse mh:

 • isikud, kellel on viirus läbi põetud ja nüüdseks tervenenud, mida peab tõendama poola- või ingliskeelse tõendiga viiruse läbipõdemise kohta (kui enne Poola saabumist ei ole positiivse testi tulemuse saamisest möödunud rohkem kui 6 kuud; antikehade test ei sobi viiruse läbipõdemise tõendamiseks);
 • isikud, kellel on sertifikaat negatiivse SARS-CoV-2 PCR-testi või antigeeni testi kohta (vaid Schengeni tsooni puhul);
 • isikud, kes on vaktsineeritud vastavalt täielikule vaktsineerimiskavale (s.t saanud kaks doosi), kui nad esitavad vastavasisulise arstitõendi või vaktsineerimistõendi koos tõlkega poola või inglise keelde.
 • Karantiinist vabastamiseks saab teha testi 48 tunni jooksul pärast Poola saabumist. Testi kulud tasub reisija. Negatiivne testitulemus vabastab karantiinist.

Täpsem info ja täielik erandite nimekiri: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

Siseriiklikud piirangud 20.03–03.05:

 • Nina ja suu katmine maskiga (ühekordsed, korduvkasutatavad, FFP2, FFP3; rätik, sall ega visiir ei sobi) on kohustuslik avalikes kohtades, nii väljas kui ka siseruumides (ühistranspordis, arsti juures, kaupluses, kinos, teatris, kirikus, teenindusasutuses). Erandiks on kuni 5-aastased lapsed, vanemad koos kuni 13-aastase hoolt vajava lapsega, erivajadusega isikud, kes vajavad liikumiseks abi. Isikud, kes ei saa terviseseisundi tõttu nina ja suud katta, peavad esitama arstitõendi.
 • Üle 5 osalejaga kogunemised ja kohtumised on keelatud.
 • Koolid on distantsõppel (alates 26.04. on põhikooli 1.–3. klassid osaliselt distantsõppel v.a. Sileesia, Alam-Sileesia, Suur-Poola, Łódzi ning Opole vojevoodkondades); lasteaiad ja -sõimed on avatud alates 19.04.
 • Kultuuri- ja spordiüritusi võib korraldada vaid ilma külastajateta.
 • Toitlustusasutustes on lubatud vaid toidu kaasaostmine ja kojuvedu.
 • Kaubanduskeskused on suletud, v.a toidukauplused, apteegid, lemmikloomapoed, raamatupoed, teeninduspunktid jm.
 • Ilusalongid ja juuksurid avatakse 26.04, aga nad jäävad suletuks Sileesia, Alam-Sileesia, Suur-Poola, Łódzi ning Opole vojevoodkondades.
 • Alates 19.04 on välitingimustes sportimisel lubatud kuni 25-inimeselised rühmad; veepargid, ujulad, jõusaalid ning teatrid, kinod, muuseumid, raamatukogud ja muud kultuuri- ja spordiasutused on suletud.
 • Hotellid on suletud kuni 03.05, välja arvatud mh. sportlaste ja meditsiinitöötajate jaoks.
 • Võimalusel soovitatakse kodust töötada.

Täpsem info: https://www.gov.pl/web/coronavirus