Ambasador

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Estońskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

MARTIN ROGER

Martin Roger jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Estońskiej w RP od września 2018

Życiorys

Data i miejsce urodzenia                                        28 września 1979, Estonia

Wykształcenie

 • 2001 Uniwersytet w Tartu, licencjat prawa
 • 2004 Uniwersytet w Amsterdamie, magister (cum laude) prawa międzynarodowego

Doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Estonii

 • 2001 Attaché w Biurze Umów Międzynarodowych
 • 2002–2005 Podsekretarz ds. Prawnych i Konsularnych
 • 2005–2007 Stałe Przedstawicielstwo przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku (kwestie polityczne i prawne)
 • 2008–2010 Dyrektor Biura Analiz w Dziale Planowania Politycznego
 • 2010–2013 Ambasada w Paryżu, Zastępca Szefa Misji
 • 2014–2018 Dyrektor Biura ds. Europy Wschodniej i Środkowej Azji w Dziale Politycznym
 • 08.2018–    Ambasada w Warszawie, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Inne doświadczenie zawodowe

 • 2007–2008 Biuro Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, Doradca ds. prawnych i współpracy antyterrorystycznej
 • 2013–2014 Ministerstwo Ekonomii i Komunikacji, Dyrektor Działu ds. Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej

Inne stanowiska

 • Rada Europy, przedstawiciel Estonii w grupach roboczych ds. antyterroryzmu, w tym uczestnictwo w negocjacjach dot. Konwencji o zapobieganiu terroryzmowi
 • Zgromadzenie państw członkowskich Międzynarodowego Trybunału Karnego, przedstawiciel Estonii w Biurze Zgromadzenia
 • Komitet ad hoc Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ds. odpowiedzialności karnej urzędników i ekspertów misji ONZ,

Działalność akademicka

 • 2004 Uniwersytet w Tartu, wykładowca pomocniczy na Wydziale Prawa

Odznaczenia państwowe

 • Order Gwiazdy Białej IV Klasy
 • Kawaler Narodowego Orderu Zasługi

Języki obce

 • Angielski, francuski, fiński, rosyjski, niemiecki