Estonia zaprezentowała kandydaturę Prezydent Kaljulaid na stanowisko Sekretarza Generalnego OECD

Dzisiaj Clyde Kull, Ambasador Estonii przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przekazał dokumenty, w których Estonia prezentuje kandydaturę prezydent Kersti Kaljulaid na stanowisko następnego Sekretarza Generalnego OECD. Prezydent Kaljulaid przedstawi swoje stanowisko oraz koncepcję podczas wirtualnego wydarzenia 5 października.

– W 2020 roku przechodzimy okres Wielkiej Przemiany. Przejście z gospodarki przemysłowej na cyfrową, z paliw kopalnianych na czystą energię. Jak twarda zwolenniczka multilateralizmu postrzegam OECD jako organ umożliwiający swojej międzynarodowej wspólnocie krajów rozwiniętych odegranie aktywnej roli w gromadzeniu najlepszej globalnej wiedzy, aby pomóc rządom w poradzeniu sobie z tymi zmianami – powiedziała Kersti Kaljulaid.

Prezydent dodała, że w ciągu 30 lat od przywrócenia państwowości, Estonia przeprowadziła kompleksowe, szybkie i udane reformy, stworzyła pierwsze prawdziwie cyfrowe społeczeństwo i rozwinęła w ocenie OECD jeden z najlepszych systemów oświaty na świecie. „Chcę przenieść te doświadczenia na grunt OECD, żebyśmy byli gotowi na wyzwania, przed których staniemy w najbliższych dziesięcioleciach.”

Mówiąc o wyzwaniach, na których skoncentruje się jako następny Sekretarz Generalny OECD, Kaljulaid wymieniła potrzebę inspirowania państw członkowskich do rozważenia potencjału transformacji cyfrowej w realizacji naszych niewątpliwie wspólnych celów: utrzymania demokracji, rozwoju gospodarki, a także ratowania planety.

– Musimy znaleźć innowatorski sposób myślenia, aby wykorzystać siłę technologii cyfrowej, w tym na nowo wymyślić międzynarodową współpracę podatkową. Należy wziąć pod uwagę, że zarówno rynki towarów, jak i usług, są globalne, kierowane przez coraz bardziej niezależną siłę roboczą, dążące do usunięcia wynikających z tego ograniczeń administracyjnych. Musimy przeanalizować, w jaki sposób stopniowo dostosować model podatkowy ery przemysłowej do ery cyfrowej, biorąc pod uwagę potrzebę globalnego służenia naszym globalnie pracującym obywatelom – stwierdziła Kaljulaid.

Z miejsc pracy wytworzonych przez przemysł wkrótce przestanie płynąć stały strumień podatków. „Musimy fruwać między kwiatami jak pszczoły, żeby zebrać te podatki od obywateli, którzy rano pracują we Francji, wieczorem w Wielkiej Brytanii, mieszkają połowę roku w Estonii i następnie wyjeżdżają do Australii.” Kaljulaid podkreśliła również, oferowana przez państwo cyfrowa tożsamość jest podstawą  udanej transformacji cyfrowej, stwierdzając, że cyfrowy dowód powinien być tak samo powszechny i objęty tak silną ochroną prawną w walce z fałszerstwem jak paszporty papierowe.

Jako kolejny znaczący temat głowa państwa wymieniła przejście z paliw kopalnianych na zieloną energię. – Zmiany klimatyczne oraz walka z degradacją środowiska naturalnego to jedne z tych rzeczy, za które musimy ponosić wspólną odpowiedzialność. Wszyscy jesteśmy w tej batalii po tej samej stronie i tylko w ten sposób zwyciężymy. Ale jeśli będziemy działać mądrze i we właściwym czasie, możemy odnieść również sukces ekonomiczny – dodała prezydent Kaljulaid.

– OECD jest w dalszym ciągu jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych zapewniających zrównoważony rozwój, zwłaszcza obecnie, gdy OECD oferuje wnikliwe analizy i zalecenia, jak radzić sobie z ekonomicznymi skutkami kryzysu COVID-19 – podkreślił Clyde Kull, Stały Przedstawiciel Estonii przy OECD. – Estonia bierze aktywny udział w pracach ponad 180 komitetów o różnych formatach, dzieląc się swoim doświadczeniem w dziedzinie e-rządzenia, edukacji, cyfryzacji i innych gałęzi. Nominacja Kersti Kaljulaid na stanowisko Sekretarza Generalnego pokazuje ambicję Estonii do wnoszenia jeszcze bardziej istotnego wkładu w działalność OECD – dodał.

UWAGA: Prezydent Kersti Kaljulaid przedstawi swoje stanowisko oraz koncepcję rozwoju OECD 5 października o godz. 13 czasu polskiego na żywo na stronie kerstikaljulaid.com. Na koniec transmisji odbędzie się również konferencja prasowa, podczas której dziennikarze będą mieli możliwość zadawania pytań. Prezentacja oraz konferencja prasowa odbędą się w języku angielskim.

Kersti Kaljulaid jest piątym Prezydentem Republiki Estońskiej. Jako niezłomna zwolenniczka multilateralizmu ma ponadprzeciętne doświadczenie w dziedzinie gospodarki i energetyki, jak również w sektorze publicznym, instytucjach europejskim i na szczeblu międzynarodowym.

Od 2016            Prezydent Republiki Estońskiej

2004-2016        Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

2002-2004        Dyrektor finansowy i dyrektor zarządzający w sektorze energetycznym

1999-2002        Doradca ds. ekonomicznych w gabinecie premiera Marta Laara

1994-1999        Róźne funkcje w sektorach bankowości inwestycyjnej i telekomunikacji

Działalność w organizacjach

Od 2018           Współprzewodniczący w grupie sterującej wysokiego szczebla ONZ „Every Woman Every Child”

2016-2019        Kierownictwo nad zakończoną sukcesem kampanią na rzecz członkostwa Estonii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 2020-2021

2012-2016        Przewodniczący Rady Uniwersytetu w Tartu

2001-2004        Członek Rady Nadzorczej w Estońskim Centrum Badań nad Genomem

Kersti Kaljulaid jest również członkiem Panelu Doradczego Banku Światowego ds. Światowego Raportu o Rozwoju 2021 oraz członkiem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

Posługuje się płynnie językiem angielskim i francuskim, mówi również po niemiecku, fińsku i rosyjsku.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzesza demokratyczne kraje o otwartej gospodarce i poszanowaniu dla praw człowieka. Estonia jest członkiem OECD od roku 2010. Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu. Państwa członkowskie OECD ściśle ze sobą współpracują, dzieląc się doświadczeniami i razem poszukując odpowiedzi na wspólne problemy.

Szczegółowe informacje i materiały na stronie https://vm.ee/et/estonias-campaign-position-secretary-general-oecd

Więcej informacji:
Taavi Linnamäe
Doradca Prezydent Kersti Kaljulaid
+372 5332 5653

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Wydział Komunikacji
+372 637 7629 | +372 56775362
www.vm.ee | Islandi väljak 1, Tallinn