Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-30.6.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Poola sisenemine alates 28.03.2022

Alates 28.03.2022 loobub Poola sanitaarnõuetest pärast riiki sisenemisel lähteriigist sõltumata. Reisijad ei pea jääma karantiini, esitama testitulemust või vaktsineerimistõendit, ega täitma asukohadeklaratsiooni.

Venemaalt ja Valgevenest võivad maismaa- ja õhupiiri kaudu Poola siseneda mh. Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed; Valgevene ja Ukraina kodanikud; EL, EMP riikide või Šveitsi alalise elamisloaga isikud juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta. Viisa alusel Poola siseneda ei saa (va humanitaaralustel väljastatud viisa). Rohkem infot 

Teiste riikide puhul Poola sisenemine ei ole piiratud.

Nina ja suu katmine maskiga (ühekordsed, korduvkasutatavad, FFP2, FFP3; rätik, sall ega visiir ei sobi) on kohustuslik vaid meditsiinikeskustes ja apteekides.