Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-30.6.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Suursaadik

Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Poola Vabariigis

MARTIN ROGER

Martin Roger on Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Poola Vabariigis alates 2018. aasta septembrist.

Martin Roger on Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Poola Vabariigis alates 2018. aasta septembrist.

Elulookirjeldus

Sündinud 28. september 1979, Eesti

Hariduskäik
 • 2001 Tartu Ülikool, õigusteadus, bakalaureusekraad
 • 2004 Amsterdami ülikool, õigusteadus, magistrikraad (kiitusega) rahvusvahelises õiguses
Töökogemus Välisministeeriumis
 • 2001 rahvusvaheliste lepingute büroo, atašee
 • 2002–2005 juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsleri abi
 • 2005–2007 alaline esindus ÜRO juures New Yorgis (poliitika- ja õigusküsimused)
 • 2008–2010 poliitika planeerimise osakond, analüüsibüroo direktor
 • 2010–2013  suursaatkond Pariisis, asejuht
 • 2014–2018  poliitikaosakond, Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo direktor
 • 08.2018–     suursaatkond Varssavis, suursaadik
Töökogemus mujal
 • 2007-2008 ÜRO peaassamblee presidendi kabinet, nõunik õigus- ja terrorismivastase koostöö küsimustes
 • 2013-2014  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, EL ja rahvusvahelise koostöö osakonna direktor
Muud tööülesanded
 • Euroopa Nõukogu, Eesti esindaja terrorismivastes töögruppides, sh osalemine Terrorismi tõkestamise konventsiooni läbirääkimistel;
 • Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide assamblee, Eesti esindaja assamblee büroos;
 • ÜRO peaassamblee ad hoc komitee, mis tegeles ÜRO missioonidel osalevate ametnike ja ekspertide kriminaalvastutuse küsimustega, raportöör
Akadeemiline tegevus
 • 2004 Tartu Ülikool, õigusteaduskonna õppeülesannete täitja
Riiklikud autasud
 • Eesti Valgetähe IV klassi teenetemärk
 • Prantsuse Vabariigi teenetemärgi kavaler (Chevalier de l’Ordre National du Mérite)
Võõrkeeled
 • inglise, prantsuse, soome, vene, saksa