Tähelepanu! Piirangud Poolas 01.05–31.08.2021

Reeglid Schengeni tsoonist saabuvate reisijate kohta:

 • Kõigile reisijatele sõltumata transpordivahendist kehtib 10-päevane karantiin, välja arvatud juhul, kui nad esitavad  poola- või ingliskeelse tõendi COVID-19 testi negatiivse tulemuse kohta (PCR või antigeen, piir tuleb ületada 48h jooksul alates testitulemuse saamisest), koroonaviiruse läbipõdemise (viirus on läbi põetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud turustamiseks Euroopa Liidus. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui vaktsineerimisprotsessi lõpust on möödunud 14 päeva.
 • Karantiinist on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud või negatiivse testitulemuse esitanud hooldajaga.
 • Karantiinist vabastamiseks saab teha testi 48h jooksul pärast Poola saabumist. Testi kulud tasub reisija. Negatiivne testitulemus vabastab karantiinist.

Reeglid väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvate reisijate kohta:

 • Väljastpoolt Euroopa Liitu võivad Poola siseneda mh. Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed; EL, EMP riikide või Šveitsi alalise elamisloaga isikud juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta. Viisa alusel Poola siseneda ei saa (va humanitaaralustel väljastatud viisa).
 • Kõigile väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvatele reisijatele kehtib 10-päevane karantiin.
 • Karantiinist vabastamiseks tuleb piirivalveametnikule esitada poola- või ingliskeelne tõend koroonaviiruse läbipõdemise (koroonaviirus on läbi põetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud turustamiseks Euroopa Liidus. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui vaktsineerimisprotsessi lõpust on möödunud 14 päeva.
 • Karantiinist on vabastatud EL-i kodanikud ja alalise elamisloa isikud transiidi korral.
 • Karantiinist on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud hooldajaga.
 • Karantiinist vabastamine 48 tunni jooksul pärast Poola saabumist tehtud testi negatiivse tulemuse põhjal ei ole võimalik. Alates käesoleva aasta 24. juunist vähendatakse väljastpoolt Schengeni/Euroopa Majanduspiirkonna tsooni saabuvate reisijate kümnepäevast karantiini, kui nende SARS-Cov-2 testitulemus on negatiivne ja test tehti pärast Poola piiri ületamist aja jooksul, mis ei olnud varem kui 7 päeva pärast selle ületamist. Karantiini läbimise kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiinidiagnostika labor sisestab negatiivse testitulemuse IKT-süsteemi. See kohustus ei kehti isikute suhtes, kes alustasid oma reisi ühes Schengeni või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvatest riikidest.
 • Väljaspool Schengeni piirkonda asuvatest riikidest lennukiga transiidi eesmärgil saabuvad isikud, kes viibivad Poolas mitte kauem kui 24 tundi ja neil on lennupilet, mis kinnitab väljumist 24 tunni jooksul, arvestades Poolasse saabumisest, on karantiinist vabastatud.

Täpsem info ja täielik erandite nimekiri:
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html 
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

Siseriiklikud piirangud

 • Nina ja suu katmine maskiga (ühekordsed, korduvkasutatavad, FFP2, FFP3; rätik, sall ega visiir ei sobi) on kohustuslik avalikes kohtades siseruumides (ühistranspordis, arsti juures, kaupluses, kinos, teatris, kirikus, teenindusasutuses). Erandiks on kuni 5-aastased lapsed, vanemad koos kuni 13-aastase hoolt vajava lapsega, erivajadusega isikud, kes vajavad liikumiseks abi. Isikud, kes ei saa terviseseisundi tõttu nina ja suud katta, peavad esitama arstitõendi.
 • Hotellid on avatud kõigile külalistele 50% täituvuse nõudega; piirang ei kehti vaktsineeritud külalistele

Lisainfo: Poolas kehtivad piirangud