Alates 2. septembrist 2021 kehtestas Poola valitsus Poola ja Valgevene piiri äärsetel aladel eriolukorra, millega kaasnevad kogunemis-, liikumis- jm piirangud ning kohustus kanda kaasas isikut tõendavat dokumenti. Täpsem informatsioon Poola Siseministeeriumi veebis.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Tähelepanu! Piirangud Poolas 01.05–17.12.2021

Reeglid Schengeni tsoonist saabuvate reisijate kohta:

 • Kõigile reisijatele sõltumata transpordivahendist kehtib 10-päevane karantiin, välja arvatud juhul, kui nad esitavad poola- või ingliskeelse tõendi COVID-19 testi negatiivse tulemuse kohta (PCR või antigeen, piir tuleb ületada 48h jooksul alates testitulemuse saamisest), koroonaviiruse läbipõdemise (viirus on läbi põetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud EL-is. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui vaktsineerimisprotsessi lõpust on möödunud 14 päeva. Läbi põdemise korral on kahedoosiliste vaktsiinide puhul samuti nõutav 2 doosi.
 • Karantiinist on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud või negatiivse testitulemuse esitanud hooldajaga.
 • Karantiinist vabastamiseks saab teha testi 48h jooksul pärast Poola saabumist. Testi kulud tasub reisija. Karantiini läbimise kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiinidiagnostika labor sisestab negatiivse testi tulemuse IKT-süsteemi.
 • Lennukiga reisides tuleb täita asukohadeklaratsiooni https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home

Reeglid väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvate reisijate kohta:

 • Väljastpoolt Euroopa Liitu võivad Poola siseneda mh. Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed; Valgevene ja Ukraina kodanikud; EL, EMP riikide või Šveitsi alalise elamisloaga isikud juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta. Viisa alusel Poola siseneda ei saa (va humanitaaralustel väljastatud viisa).
 • Kõigile väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvatele reisijatele kehtib 14-päevane karantiin. Väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvate reisijate 14-päevast karantiini lühendatakse, kui nende SARS-Cov-2 testitulemus on negatiivne ja test tehti mitte varem kui 8 päeva pärast piiriületust.  Karantiini läbimise kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiinidiagnostika labor sisestab negatiivse testi tulemuse IKT-süsteemi. See kohustus ei kehti isikute suhtes, kes alustasid oma reisi ühes Schengeni või EMP tsooni kuuluvatest riikidest.
 • Perioodil 30.11-13.12.2021 peatatakse kõik lennud Lõuna-Aafrika Vabariigist, Namiibiast, Mosambiigist, Lesothost, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Botswanast. Kõigile, kes saabuvad nendest riikidest, kehtib 14-päevane karantiin. Karantiini ei saa lühendata.
 • Karantiinist vabastamiseks tuleb piirivalveametnikule esitada poola- või ingliskeelne tõend koroonaviiruse läbipõdemise (koroonaviirus on läbi põetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud EL-is. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui vaktsineerimisprotsessi lõpust on möödunud 14 päeva. Läbi põdemise korral on kahedoosiliste vaktsiinide puhul samuti nõutav 2 doosi.
 • Karantiinist on vabastatud EL-i kodanikud ja alalise elamisloa isikud transiidi korral.
 • Karantiinist on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud hooldajaga.
 • Lennukiga reisides tuleb täita asukohadeklaratsiooni https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home
 • Väljaspool Schengeni piirkonda asuvatest riikidest lennukiga transiidi eesmärgil saabuvad isikud, kes viibivad Poolas mitte kauem kui 24 tundi ja neil on lennupilet, mis kinnitab väljumist 24 tunni jooksul, arvestades Poolasse saabumisest, on karantiinist vabastatud.

Täpsem info ja täielik erandite nimekiri:
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny

Siseriiklikud piirangud

 • Nina ja suu katmine maskiga (ühekordsed, korduvkasutatavad, FFP2, FFP3; rätik, sall ega visiir ei sobi) on kohustuslik avalikes kohtades siseruumides (ühistranspordis, arsti juures, kaupluses, kinos, teatris, kirikus, teenindusasutuses). Erandiks on kuni 5-aastased lapsed, vanemad koos kuni 13-aastase hoolt vajava lapsega, erivajadusega isikud, kes vajavad liikumiseks abi. Isikud, kes ei saa terviseseisundi tõttu nina ja suud katta, peavad esitama arstitõendi.
 • Hotellid, restoranid, kultuuriasutused on avatud kõigile külalistele 50% täituvuse nõudega; piirang ei kehti vaktsineeritud külalistele

Lisainfo: Piirangud 1-17.12.2021
Poolas kehtivad piirangud
Poola piirivalve abinumbrid