Tähelepanu! Piirangud Poolas 01.–30.05.2021

Poolasse reisimise tingimused:

 • Väljastpoolt Euroopa Liitu võivad Poola siseneda mh. Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed; EL, EMP riikide või Šveitsi alalise elamisloaga isikud juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta. Viisa alusel Poola siseneda ei saa (va humanitaaralustel väljastatud viisa). EL sisepiiri kaudu sisenemine on piiranguteta.
 • Alates 30.03.2021 kehtib välisriigist Poola saabumisel 10-päevane karantiin transpordivahendist sõltumata (sh ka jalgsi).
 • Schengeni tsooni riikidest saabujad (sh transiitreisijad) peavad karantiinist vabastamiseks piirivalveametnikule esitama poola- või ingliskeelse tõendi Covid-19 testi (PCR või antigeen) negatiivse tulemuse, viiruse läbipõdemise (on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja enne Poola saabumist ei ole positiivsest testitulemusest möödunud rohkem kui 6 kuud) või vaktsineerimise (vaktsineeritud vastavalt täielikule vaktsineerimiskavale, s.t saanud kaks doosi) kohta. Piir tuleb ületada 48 tunni jooksul alates testitulemuse teada.
 • Väljastpoolt Schengeni tsooni saabujad (sh transiitreisijad) peavad karantiinist vabastamiseks piirivalveametnikule esitama poola- või ingliskeelse tõendi viiruse läbipõdemise (on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 6 kuud) või vaktsineerimise (vaktsineeritud vastavalt täielikule vaktsineerimiskavale, s.t saanud kaks doosi) kohta. Välismaal (st 3. riikides) tehtud Covid-19 test ei vabasta karantiinist, küll aga saab testi teha kohe pärast Poola saabumist, selle negatiivne tulemus vabastab karantiinist. EL-i kodaniku või alalise elamisloaga isiku transiit välispiiri kaudu toimub ilma testita.

Karantiininõudest vabastatakse mh:

 • isikud, kellel on viirus läbi põetud ja nüüdseks tervenenud, mida peab tõendama poola- või ingliskeelse tõendiga viiruse läbipõdemise kohta (kui enne Poola saabumist ei ole positiivsest testitulemusest möödunud rohkem kui 6 kuud; antikehade test ei sobi viiruse läbipõdemise tõendamiseks);
 • isikud, kellel on sertifikaat negatiivse SARS-CoV-2 PCR-testi või antigeeni testi kohta (vaid Schengeni tsooni puhul);
 • isikud, kes on vaktsineeritud vastavalt täielikule vaktsineerimiskavale (s.t saanud kaks doosi), kui nad esitavad vastavasisulise arstitõendi või vaktsineerimistõendi koos tõlkega poola või inglise keelde.
 • Karantiinist vabastamiseks saab teha testi 48 tunni jooksul pärast Poola saabumist. Testi kulud tasub reisija. Negatiivne testitulemus vabastab karantiinist.

Täpsem info ja täielik erandite nimekiri: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

Siseriiklikud piirangud

 • Nina ja suu katmine maskiga (ühekordsed, korduvkasutatavad, FFP2, FFP3; rätik, sall ega visiir ei sobi) on kohustuslik avalikes kohtades, nii väljas kui ka siseruumides (ühistranspordis, arsti juures, kaupluses, kinos, teatris, kirikus, teenindusasutuses). Erandiks on kuni 5-aastased lapsed, vanemad koos kuni 13-aastase hoolt vajava lapsega, erivajadusega isikud, kes vajavad liikumiseks abi. Isikud, kes ei saa terviseseisundi tõttu nina ja suud katta, peavad esitama arstitõendi.
  • Õues nina ja suu katmise kohustusest loobutakse alates 15.05, juhul kui nakatunute arv on alla 15 inimest 100 tuhande elaniku kohta.
 • Kaubanduskeskused avatakse alates 04.05.
 • Muuseumid ja näitusasutused avatakse alates 04.05.
 • Ilusalongid ja juuksurid on avatud.
 • Hotellid on suletud kuni 08.05, välja arvatud mh. sportlaste ja meditsiinitöötajate jaoks.
  • Pärast 08.05 on hotellid avatud kõigile külalistele 50% täituvuse nõudega; hotellide restoranid ja spaad jäävad suletuks.
 • Toitlustusasutustes on lubatud vaid toidu kaasaostmine ja kojuvedu.
  • Alates 15.05 tohib toitlustusasutuse välialadel einestada.
  • Alates 29.05 on einestamine lubatud ka siseruumides.
 • Kultuuri- ja spordiüritusi võib korraldada vaid ilma külastajateta.
  • Alates 15.05. on välitingimustes lubatud välikinod ja -teatrid 50% täituvuse nõudega.
  • Alates 29.05. on siseruumides lubatud maksimaalselt 50-le inimesele kinod ja teatrid.
  • Alates 15.05. on välitingimuste spordiüritusetel lubatud külastajad 25% täituvuse nõudega.
 • Üle 5 osalejaga kogunemised ja kohtumised on keelatud.
  • Alates 15.05 on välitingimustes lubatud peod ja pulmad maksimaalselt 25 osalejaga.
  • Alates 29.05 on siseruumide lubatud peod ja pulmad maksimaalselt 50 osalejaga.
 • Välitingimustes on sportimisel lubatud kuni 50-inimeselised rühmad; siserajatistes ja ujulates on lubatud vaid organiseeritud laste- ja noorterühmad.
  • Alates 29.05. on siserajatised ja ujulad avatud kõigile.
  • Alates 29.05 avatakse jõusaalid.
 • Põhi- ja keskkoolid
  • Alates 04.05. lubatakse kontaktõppele põhikooli 1.—3. klassid; põhikooli 4.—8. klassid ning keskkoolid on endiselt distantsõppel.
  • Alates 15.05 põhikooli 4.—8. klassid ning keskkoolid on osaliselt distantsõppel.
  • Alates 29.05. lubatakse kontaktõppele kõik põhi- ja keskkoolide klassid.

Piirangute leevendamise ajakava võib muutuda sõltuvalt pandeemia olukorrast.

Täpsem info: https://www.gov.pl/web/coronavirus