Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Tähelepanu! Piirangud Poolas kuni 27.03.2022

Reeglid EL/Schengeni tsoonist saabuvate reisijate kohta:

 • Kõigile reisijatele sõltumata transpordivahendist kehtib 7-päevane karantiin, välja arvatud juhul, kui nad esitavad poola- või ingliskeelse tõendi COVID-19 testi negatiivse tulemuse kohta (PCR või antigeen, piir tuleb ületada 48h jooksul alates testitulemuse saamisest), koroonaviiruse läbipõdemise (viirus on läbi põetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 180 päeva) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud EL-is. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui esimese vaktsineerimiskuuri lõpust on möödunud 14 päeva. Tõhustusdoosi puhul hakkab vaktsineerimistõend kehtima vaktsineerimise kuupäevast. Läbi põdemise korral on kahedoosiliste vaktsiinide puhul samuti nõutav 2 doosi.
 • Karantiinist on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud või negatiivse testitulemuse esitanud hooldajaga.
 • Karantiinist vabastamiseks saab teha testi 48h jooksul pärast Poola saabumist. Testi kulud tasub reisija. Karantiini läbimise kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiinidiagnostika labor sisestab negatiivse testi tulemuse IKT-süsteemi.
 • Lennukiga reisides tuleb täita asukohadeklaratsioon https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home

Reeglid väljastpoolt EL/Schengeni tsooni saabuvate reisijate kohta:

 • Venemaalt ja Valgevenest võivad maismaa- ja õhupiiri kaudu Poola siseneda mh. Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed; Valgevene ja Ukraina kodanikud; EL, EMP riikide või Šveitsi alalise elamisloaga isikud juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta. Viisa alusel Poola siseneda ei saa (va humanitaaralustel väljastatud viisa).
 • Teiste väljastpoolt EL/Schengeni tsooni asuvate riikide puhul Poola sisenemine ei ole piiratud.
 • Lennukiga reisides tuleb täita asukohadeklaratsioon https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home
 • Ajavahemikul 15.12.2021-27.03.2022 kehtib testikohustus kõigile väljastpoolt Schengeni tsooni Poolasse saabuvatele reisijatele (k.a vaktsineeritutele ja transiitreisijatele). Reisijad peavad esitama poola- või ingliskeelse tõendi COVID-19 testi negatiivse tulemuse kohta (PCR või antigeen; piir tuleb ületada 24h jooksul alates testitulemuse saamisest. Testi saab sooritada ka lennujaamas 3 tunni jooksul pärast piiri ületamist). Testimisest on vabastatud mh. alla 5-aastased lapsed ja isikud, kes reisivad seoses tööülesannete täitmisega (nt rahvusvaheliste vedude autojuhid).
 • Kõigile väljastpoolt Schengeni/EMP tsooni saabuvatele reisijatele kehtib 7-päevane karantiin. Karantiini ei saa koroonatestiga lühendada.
 • Väljaspool Schengeni piirkonda asuvatest riikidest lennukiga transiidi eesmärgil saabuvad isikud, kes viibivad Poolas mitte kauem kui 24 tundi ja kellel on lennupilet, mis kinnitab väljumist 24 tunni jooksul, arvestades Poolasse saabumisest, on karantiinist vabastatud.
 • Karantiinist vabastamiseks tuleb piirivalveametnikule esitada poola- või ingliskeelne tõend koroonaviiruse läbipõdemise (koroonaviirus on läbi põetud ja enne Poola saabumist ei ole positiivse testitulemuse teadasaamisest möödunud rohkem kui 180 päeva) või täieliku vaktsineerimise kohta. See kehtib isikute kohta, kellele on väljastatud tõend vaktsineerimise kohta vaktsiiniga, mis on heaks kiidetud EL-is. Reisijad tunnistatakse täielikult vaktsineerituks alles siis, kui esimese vaktsineerimiskuuri lõpust on möödunud 14 päeva. Tõhustusdoosi puhul hakkab vaktsineerimistõend kehtima vaktsineerimise kuupäevast. Läbi põdemise korral on kahedoosiliste vaktsiinide puhul samuti nõutav 2 doosi.
 • Karantiinist on vabastatud EL-i kodanikud ja alalise elamisloaga isikud transiidi korral.
 • Karantiinist on vabastatud kuni 12-aastased lapsed, kes reisivad koos täielikult vaktsineeritud hooldajaga.
 • Lennukiga reisides tuleb täita asukohadeklaratsioon https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home

Täpsem info ja täielik erandite nimekiri:
https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny

Siseriiklikud piirangud:

 • Nina ja suu katmine maskiga (ühekordsed, korduvkasutatavad, FFP2, FFP3; rätik, sall ega visiir ei sobi) on kohustuslik avalikes kohtades siseruumides (ühistranspordis, arsti juures, kaupluses, kinos, teatris, kirikus, teenindusasutuses). Erandiks on kuni 5-aastased lapsed, vanemad koos kuni 13-aastase hoolt vajava lapsega, erivajadusega isikud, kes vajavad liikumiseks abi. Isikud, kes ei saa terviseseisundi tõttu nina ja suud katta, peavad esitama arstitõendi.

Lisainfo: Piirangud alates 1.12.2021
Piirangud alates 15.12.2021
Poolas kehtivad piirangud
Poola piirivalve abinumbrid