Reisimispiirangud Poola seoses koroonaviirusega

Alates 13.06 on avatud Poola piirid Euroopa Liidu riikidega ja neist riikidest Poola saabujad ei pea jääma karantiini. Samast kuupäevast ei ole enam ajalist piirangut Poola läbimiseks transiitreisijatele.

Väljastpoolt Euroopa Liitu  (ületades Poola maismaapiir Venemaa, Ukraina või Valgevenega, või lennukiga väljastpoolt Euroopa Liitu saabuja) Poola saabuvad Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide (EMP) ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud ning nende pereliikmed võivad Poola siseneda ilma eneseisolatsiooni jäämata. EL, EMP riikide või Šveitsi elamisloaga isikud võivad siseneda Poolasse juhul kui nad suunduvad transiidina läbi Poola oma elukohta; kui nad soovivad jääda Poolasse, peavad olema 10-päevases eneseisolatsioonis. Lühiajalise viisa alusel siseneda ei saa (v.a. humanitaaralustel väljastatud viisa).

Täpsem info https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel

Rahvusvaheline lennuliiklus on taasavatud alates 16.06, kuid on riike, kuhu lennud ei ole lubatud. Kuni 27.10 kehtib lendude keeld 29 riiki. Täpset infot lennuvõimaluste kohta tuleb küsida otse lennufirmadelt.