Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Tähelepanuks autoreisijatele

Kui jälgida üldiseid turvalisuse reegleid, on Poolas reisimine tavaliselt ohutu. Suurema ettevaatlikkusega tuleks suhtuda Poola liiklusnõuetesse, et vältida hilisemaid arusaamatusi.

  • Hoia raha ja dokumente turvalises kohas.
  • Ole valvas kaasavõetud asjade suhtes.
  • Poolas võib sõidukeid juhtida 0,2 promillise joobega.

Liiklus

  • Teistes EL liikmesriikides väljastatud juhiload on Poola poolt tunnustatud ja kehtivad.
  • Ebakaines olekus auto juhtimine on karistatav kriminaalkorras rahatrahviga, mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega Poola territooriumil ja/või arestiga kuni 48 tunniks.
  • Naelkummid on Poolas keelatud, karistuseks määratakse rahatrahv ja rehvid tuleb koheselt sobivate vastu välja vahetada.

E-TOLL – elektrooniline teemaksu kogumise süsteem

Alates 1. oktoobrist 2021 kehtib Poolas uus elektrooniline teemaksusüsteem e-TOLL. Iga kasutaja, kes sõidab Poolas tasulistel teedel rohkem kui 3,5 tonni kaaluva sõidukiga, peab end uues süsteemis registreerima.

Üksikasjalikku teavet uue süsteemi kohta leiate aadressilt etoll.gov.pl.

Alates 1. detsembrist 2021 e-Tolli süsteem kehtib ka Poola kiirteede A2 ja A4 riigi haldamisel olevates lõikudes. Autode ja mootorrataste juhid maksavad kiirteedel A2 Konin-Stryków ja A4 Wrocław-Sośnica tasulistes lõikudes liikumise eest ainult elektrooniliselt, manuaalne süsteem pole enam kasutusel. Kiirtee tasulisele lõigule sisenedes autojuhid ei peatu pileti ostmiseks, liiklus toimub seeläbi sujuvamalt.

Kiirteel liikumise eest tasumiseks on järgmised võimalused:

  • e-pilet, mida saab osta uues e-TOLL PL BILET rakenduses, e-TOLL süsteemi partnerite rakendustes ja partnerite püsijaotusvõrgus;
  • Rakenduse e-TOLL PL või OBU/ELS pardaseadmete kasutamine, mis edastavad geograafilise asukoha andmed e-TOLL-ile.

Lisateavet leiate veebisaidilt etoll.gov.pl kergete sõidukite (light vehicles) vahelehel, täiendav informatsioon on saadaval järgmistes keeltes: EN, DE, RU, UA, BY, SK, CZ, LT.