Minister Spraw Zagranicznych

Urmas Reinsalu jest Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej od 29 kwietnia 2019. Jest członkiem Związku Ojczyźnianego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych