Minister Spraw Zagranicznych

Margus Tsahkna jest Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej od 17 kwietnia 2023 r.