Minister Spraw Zagranicznych

Andres Sutt pełni obowiązki Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej od 3 czerwca 2022 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych