Minister Spraw Zagranicznych

Urmas Reinsalu jest Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej od 18 lipca 2022 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych