Informacje wizowe

Ambasada Estonii w Warszawie uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2012 roku nie przyjmuje wniosków wizowych ani nie wydaje wiz.

W celu ubiegania się o wizę do Estonii prosimy zwracać się do następujących Ambasad:

Pełną listę estońskich placówek dyplomatycznych zajmujących się wizami znajdą na Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z odpowiednią Ambasadą.

Kto nie potrzebuje wizy do Estonii – informacje w języku angielskim i rosyjskim 

Wnioskowanie o wizę Schengen – informacje w języku angielskim i rosyjskim 

Wniosek wizowy – informacje w języku angielskim