Paszport i dowód osobisty dla obywatela Estonii

Wnioskowanie o paszport i/lub dowód osobisty dla obywatela Estonii za granicą

Za granicą o nowy paszport i/lub dowód osobisty można ubiegać się na trzy sposoby:

 • za pomocą systemu e-wniosek
 • drogą pocztową
 • na miejscu w placówce dyplomatycznej

Wnioskowanie w systemie e-wniosek
Najłatwiejszym i najtańszym sposobem jest zamówienie nowych dokumentów w samoobsługowym systemie e-wnioskowania Estońskiej Policji i Straży Granicznej (PPA). Logowanie do portalu możliwe jest przy pomocy dowodu osobistego, mobilnego dowodu, Smart-ID lub estońskiego identyfikatora bankowego. Zamówić można zarówno paszport, jak i dowód osobisty.
Jeśli po zalogowaniu się zobaczą Państwo informację, że wnioskujący musi złożyć odciski palców, należy skontaktować się z Ambasadą i zarezerwować spotkanie w tym celu. Kiedy odciski palców są pobrane, można kontynuować wnioskowanie w systemie.

Wnioskowanie drogą pocztową
O paszport lub dowód osobisty można wnioskować drogą pocztową tylko wtedy, kiedy od ostatniego skladania odcisków palców upłynęło mniej niż 5 lat.
Poprawnie wypełniony wniosek oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej należy wysłać pocztą na adres:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
15060 Tallinn
Estonia

Dodatkowo należy przesłać zdjęcie do dokumentu na adres [email protected]
Przed wysłaniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem wypełniania wyniosku na stronie Estońskiej Policji i Straży Granicznej 

Wnioskowanie w Ambasadzie Estonii w Warszawie
Kiedy wnioskując o dokumenty tożsamości należy umówić się na wizytę i zjawić się osobiście w Ambasadzie?

 • kiedy potrzebują Państwo nowego paszportu lub dowodu osobistego i według informacji policji należy ponownie złożyć odciski palców;
 • kiedy nowego paszportu potrzebuje dziecko i kończy ono w międzyczasie 12 lat;
 • kiedy chcą Państwo upoważnić kogoś do odbioru dokumentu. Odpowiednie oświadczenie trzeba złożyć razem z wnioskiem, nie ma możliwości upoważnienia kogoś później.

Żeby aplikować o paszport i/lub dowód osobisty w Ambasadzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę telefonicznie (+48228811810), mailowo lub online. Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o poinformowanie o tym w trakcie rezerwacji terminu, abyśmy mogli zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę w celu odnowienia i odbioru dokumentów podróżnych.

Wniosek można wypełnić na miejscu w Ambasadzie. Mogą to Państwo zrobić także w domu i przynieść wydrukowany oraz podpisany wniosek do Ambasady.

Wnioskujący powinien mieć przy sobie stary dokument tożsamości. W przypadku zmiany nazwiska, proszę wziąć ze sobą wielojęzyczny odpis skrócony aktu małżeństwa wydany przez odpowiedni dla miejsca zamieszkania Urząd Stanu Cywilnego.

W przypadku zamawiania pierwszego dokumentu dla dziecka należy przedstawić:

 • wypełniony wniosek 
 • wypełniony suplement
 • wielojęzyczny odpis skrócony aktu urodzenia
 • pisemną zgodę drugiego opiekuna dziecka oraz kopię jego paszportu, w przypadku gdy nie jest on obywatelem Estonii

Cyfrowe zdjęcie do dokumentu należy przesłać na adres [email protected]

W Ambasadzie nie ma możliwości wykonania zdjeć dokumentowych.

Opłata konsularna

Wysokość opłaty konsularnej zależy zarówno od sposobu wnioskowania jak i miejsca odbioru. W przypadku płatności przelewem, należy okazać potwierdzenie płatności.

Opłatę konsularną można uiścić w Ambasadzie wyłącznie kartą. Kwota opłaty uzależniona jest od aktualnego kursu walut.

Odbiór dokumentu w punkcie Policji i Straży Granicznej w ESTONII Odbiór dokumentu w AMBASADZIE lub w konsulacie honorowym
OSOBA DOROSŁA
PASZPORT + DOWÓD OSOBISTY
E-wniosek 45€ 65€
Wniosek drogą pocztową 50€ 70€
Wniosek w Ambasadzie 80€ 100€
PASZPORT
E-wniosek 35€ 55€
Wniosek drogą pocztową 40€ 60€
Wniosek w Ambasadzie 70€ 90€
DOWÓD OSOBISTY
E-wniosek 20€ 40€
Wniosek drogą pocztową 25€ 45€
Wniosek w Ambasadzie 55€ 75€
OPŁATA ULGOWA
Przysługuje osobom, które przekroczyły wiek emerytalny w Estonii, dzieciom poniżej 15 roku życia oraz osobom z umiarkowaną, ciężką lub głęboką niepełnosprawnością stwierdzoną przez Estoński Zakład Ubezpieczeń Społecznych
PASZPORT + DOWÓD OSOBISTY
E-wniosek, wniosek drogą pocztową lub w Ambasadzie 25€ 45€
PASZPORT
E-wniosek, wniosek drogą pocztową lub w Ambasadzie 20€ 40€
DOWÓD OSOBISTY
E-wniosek 7€ 27€
Wniosek drogą pocztową lub w Ambasadzie 10€ 30€

Odbiór paszportu i/lub dowodu osobistego

W Polsce odbiór paszportu i dowodu osobistego możliwy jest w Ambasadzie w Warszawie oraz Konsulatach Honorowych Estonii w Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku, Wrocławiu oraz Poznaniu. Kiedy dokument dotrze do Ambasady lub Konsulatu Honorowego, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo. Dane kontaktowe Konsulatów Honorowych

Paszport i/lub dowód osobisty dziecka poniżej 15 roku życia wydawany jest wyłącznie prawnemu opiekunowi dziecka lub osobie upoważnionej w trakcie wnioskowania o dokument.

Paszport i/lub dowód osobisty wydawany jest osobiście osobom powyżej 15 roku życia lub osobie upoważnionej w trakcie wnioskowania o dokument.

Upoważnienie do odbioru paszportu i/lub dowodu osobistego

Do odbioru paszportu i/lub dowodu osobistego można upoważnić inną osobę. Upoważnienie należy złożyć tylko razem z wnioskiem w Ambasadzie lub punkcie Estońskiej Policji i Straży Granicznej.

Upoważniona osoba powinna przedstawić swój ważny estoński dokument tożsamości oraz posiadać stary paszport i/lub dowód osobisty wnioskodawcy.

Jeśli paszport i/lub dowód osobisty dziecka powyżej 15 roku życia chciałby odebrać jego rodzic, dziecko musi upoważnić rodzica do odbioru w momencie składania wniosku.

Wymagania dotyczące zdjęcia do dokumentu

Zdjęcie do dokumentu należy przesłać na adres [email protected]. W treści maila należy podać imię i nazwisko osoby na zdjęciu oraz estoński numer identyfikacyjny (isikukood) lub datę urodzenia). Jeśli wnioskodawca nie korzysta z poczty elektronicznej, jego zdjęcia może wysłać również ktoś inny, np. fotograf. UWAGA! Estońska Policja i Straż Graniczna nie przyjmuje zdjęć papierowych.

Zdjęcie do dokumentu musi być:

 • w kolorze
 • w minimalnej rozdzielczości 1300×1600 pikseli
 • o minimalnej wielkości 1MB i maksymalnej wielkości 5MB
 • w formacie JPG lub JPEG
 • nie starsze niż 6 miesięcy

Dokładne wymagania oraz wytyczne znajdują się na stronie Estońskiej Policji i Straży Granicznej.

UWAGA!

 • wszystkie wnioski o paszport i dowód osobisty rozpatruje Policja i Straż Graniczna. Status wniosku można śledzić na stronie organu 
 • Nowe dokumenty docierają do Ambasady w ciągu około miesiąca. Czasami czas oczekiwania może przedłużyć się do 5-8 tygodni. Jeśli chcieliby Państwo odebrać dokumenty w konsulacie honorowym, należy doliczyć do tego dodatkowy tydzień.
 • Za granicą nie można ubiegać się o paszport ani dowód osobisty w trybie przyspieszonym. Można to zrobić wyłącznie poprzez samoobsługowy system e-wnioskowania lub w punkcie Policji i Straży Granicznej w Estonii. Odbiór dokumentów w trybie przyspieszonym możliwy jest wyłącznie w Tallinnie.
 • O paszport bezpaństwowca można ubiegać się wyłącznie w punkcie Policji i Straży Granicznej w Estonii