Praca w Estonii

Obcokrajowcy rezydujący w Estonii na podstawie zezwolenia na pobyt mogą zazwyczaj podjąć pracę w Estonii. Od 1 września 2013 nie są wydawane osobne pozwolenia na pracę.

Osoby przebywające w Estonii czasowo mogą podjąć pracę jeśli:

  • prawo do pracy jest wynika bezpośrednio z ustawy o cudzoziemcach lub umowy między krajami
  • zatrudnienie krótkookresowe zostało wcześniej zarejestrowane przez pracodawcę w Estońskiej Policji i Straży Granicznej

Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferedacji Szwajcarskiej mają prawo do przebywania i pracowania na terenie Estonii bez rejestracji czasowego pobytu przez 3 miesiące.

Dodatkowe informacje w języku angielskim oraz rosyjskim.