Prawo pobytu

Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferedacji Szwajcarskiej (dalej: obywatele EU) mogą przebywać na terenie Estonii na podstawie ważnego dokumentu podróżnego lub dowodu osobistego przez 3 miesiące bez obowiązku rejestracji prawa pobytu.

Członek rodziny obywatela EU ma prawo do przebywania na terenie Estonii przez 3 miesiące razem z obywatelem EU. Powinien posiadać on ważny dokument podróżny oraz wizę. W trakcie pobytu nie może podejmować pracy najemnej ani pracy na własny rachunek.

Obywatel EU nabywa prawo pobytu wraz z rejestracją swojego miejsca zamieszkania w Estonii w Estońskim Rejestrze Ludności. Dokumentem potwierdzającym prawo pobytu jest w tym przypadku dowód osobisty.

Dodatkowe informacje w języku angielskim oraz rosyjskim