Stosunki ekonomiczne

Handel

Polska jest największym i najważniejszym partnerem Estonii w handlu zagranicznym spośród państw Europy Środkowej, od kilku lat plasując się jednocześnie w dziesiątce wszystkich partnerów zagranicznych. W roku 2019 Polska zajęła siódme miejsce wśród partnerów handlowych Estonii. W porównaniu do roku 2018 obrót wzrósł o 7,4%, eksport o 17,5%, zaś import o 4,2%. Według danych za rok 2019 łączny obrót pomiędzy krajami wyniósł 1,392 mld euro, z czego 371,4 mln stanowił eksport, a 1,020 mld import. Najważniejszymi towarami eksportowymi były maszyny i urządzenia, drewno i produkty drzewne oraz metale i produkty metalowe. Głównymi towarami importowymi były natomiast produkty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia oraz metale i produkty metalowe.

Wymiana handlowa między Polską a Estonią w latach 2012-19 w mln euro

Rok Eksport Import Obrót Bilans
2012 176,5 882,0 1058,5 -705,5
2013 207,4 1084,5 1291,9 -877,1
2014 233,3 1045,5 1278,8 -812,2
2015 267,7 974,0 1241,7 -706,3
2016 257,7 979,4 1237,1 -721,7
2017 286,6 1073,0 1359,6 -786,4
2018 316,1 979,5 1294,2 -663,4
2019 371,4 1020,7 1392,1 -649,2

Źródłem danych ekonomicznych jest Estoński Urząd Statystyczny.

We wrześniu 2019 w Estońskim Rejestrze Handlowym zarejestrowanych było 568 spółek z udziałami polskimi. W styczniu 2020 r. wśród estońskich e-rezydentów znajdowało się 1 231 obywateli polskich (ok. 2% wszystkich e-rezydentów), z czego 248 założyło również firmę.

Inwestycje

Według danych Banku Estonii na 30 września 2019, bezpośrednie inwestycje estońskie w Polsce osiągnęły wartość 156 mln euro (roczny wzrost o 19%), co stanowi 1,8% wszystkich inwestycji zagranicznych. Inwestycje skoncentrowane są głównie na przemyśle przetwórczym (50%) oraz handlu hurtowym i detalicznym (21%). Równocześnie bezpośrednie inwestycje polskie w Estonii wyniosły 94 mln euro (roczny wzrost o 0,4%), co stanowi 0,4% wszystkich inwestycji w kraju. Najważniejszymi dziedzinami inwestycji są handel hurtowy i detaliczny (49%) oraz sektor finansowo-ubezpieczeniowy (20%).

Turystyka

Liczba polskich turystów w estońskich obiektach zakwaterowania wzrasta – o ile w roku 2014 wyniosła ona prawie 26 tys., tak w roku 2018 było to już ponad 32 tys. (co stanowi 1,5% turystów zagranicznych). Oprócz Tallinna, polscy turyści chętnie odwiedzają prowincje Tartu i Parnawa oraz wyspę Sarema.

Według danych Banku Estonii uzyskanych dzięki mobilnej lokalizacji, liczba turystów z Polski na kilkudniowych wizytach w Estonii wzrosła do prawie 109 tys.

W roku 2018 turyści z Estonii odwiedzili Polskę 202 tys. razy, w roku 2017 – 240 tys.