Program e-rezydencji

Czym jest e-rezydencja?

Republika Estońska jest pierwszym krajem na świecie oferującym e-rezydencję. Każdy ma możliwość ubiegania się o bezpieczną tożsamośc cyfrową zapewnianą przez rząd estoński – uzyskuje się dzięki temu bezpieczny dostęp do usług cyfrowych i załatwienia wszystkich spraw za pośrednictwem Internetu, jak na przykład podpisywania dokumentów, założenia przedsiębiorstwa i kierowania nim, bankowość, pliki szyfrowane. Więcej informacji.

Jak uzyskać e-rezydencję?

Wniosek elektroniczny
K
iedy wniosek zostanie zaakceptowany, wymaganie jest spotkanie w celu odbioru karty w jednej z estońskich placówek dyplomatycznych lub w punkcie Estońskiej Policji i Straży Granicznej.
Po odbiór karty należy stawić się osobiście, karta nie może być wydana pośrednikowi ani wysłana pocztą.