Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-30.6.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Eesti aukonsulid Poolas

Eesti Vabariigi aukonsul Szczecinis

Hr Robert Kornecki
ul. Kurza Stopka 5/cd
70-535 Szczecin
Tel: +48 91 812 3827
E-post: Robert.Kornecki@konsul-estonii.pl
Konsulaarpiirkond: Lääne-Pomorze ja Lubuszi vojevoodkonnad

Eesti Vabariigi aukonsul Krakówis

Hr Piotr Paluch
ul. Floriańska 15/4
31-019 Kraków
Tel: +48 501 047 044
E-post: P.Paluch@kppm.pl
Konsulaarpiirkond: Väike-Poola, Podkarpacie ja Sileesia vojevoodkonnad

Eesti Vabariigi aukonsul Gdańskis

Hr Tomasz Posadzki
ul. Strzelecka 7 B
80-803 Gdańsk
Tel: +48 601 619 878
E-post: tomasz.posadzki@mfa.ee
Konsulaarpiirkond: Pomorze vojevoodkond

Eesti Vabariigi aukonsul Białystokis

Pr Iwona Wrońska
ul. Nowy Świat 17/3
15-453 Białystok
Tel: +48 603 702 500
E-post: konsulat.estonii.bialystok@gmail.com
Konsulaarpiirkond: Podlaasia vojevoodkond

Eesti Vabariigi aukonsul Wrocławis

Hr Waldemar Siemiński
ul. Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław
Tel: +48 71 757 55 54
E-post: kw.s@consulate.wroc.pl
Konsulaarpiirkond: Alam-Sileesia ja Opole vojevoodkonnad

Eesti Vabariigi aukonsul Poznańis

Pr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda
ul. Głogowska 26
60-734 Poznań
tuba 102
Tel: +48 889 333 319
E-post: konsulat@wsus.poznan.pl
Konsulaarpiirkond: Suur-Poola vojevoodkond