Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-30.6.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Kui vajad võõrsil abi

 

Kui oled Poolas viibides sattunud hädaolukorda ja ei tea, mida teha, võta ühendust Eesti Suursaatkonnaga Varssavis tööpäeviti 9.00 kuni 17.00 telefonil: +48 22 88 11 810 . Töövälisel ajal võta ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil: + 372 53 01 9999 või + 372 6 377 440 .

Poolas kehtib ühtne hädaabinumber 112. Lisaks saad abi järgmistelt lühinumbritelt: politsei – 997, tuletõrje 998, kiirabi 999.

Suvisel hooajal (29.06-30.09) on avatud eraldi abinumbrid välisturistidele. Infot ja nõu jagatakse iga päev kl. 10.00 – 22.00 inglise, saksa ja vene keeles.

  • +48 800 200 300 – tasuta kõned lauatelefonilt
  • +48 608 500 999 – tasulised kõned mobiiltelefonilt.

Täpsem informatsioon erinevate hädaolukordade kohta