Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Poola sisenemise tingimused

Juhime tähelepanu sellele, et  Poolal on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest. Kasulikku informatsiooni Poola reisijatele võib siiski leida Reisi Targalt leheküljelt.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

POOLA SUURSAATKOND TALLINNAS

Suursaadik T.E. Hr. Grzegorz Kozłowski
Aadress: Suur-Karja, 110140 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 627-82-06
Faks: +372 627-82-00
Konsulaarosakond:
Telefon: (+372) 627-82-08
E-post: [email protected]
[email protected] (konsulaar- ja viisaküsimused)

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Välisministeeriumile edastatud andmetel on Eesti kodanikule Poola reisimine viisavaba. Sisenemiseks sobivad nii Eesti pass kui isikutunnistus (ID-kaart), mis peavad kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Juhul, kui Eesti kodanik soovib Poola elama, tööle või õppima asuda peab taotlema endale EL elamisõiguse Poolas. Taotlus tuleb esitada elukohajärgsesse vojevoodkonda (Urząd Wojewódzki).

Täpne info Poola sisenemise ja viibimise tingimustest ja enda viibimise legaliseerimiseks Välismaalaste ameti kodulehel.