Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Kaitsekoostöö

Kaitsealast koostööd Eesti ja Poola vahel iseloomustavad liitlassuhted nii NATO kui ka EL kaudu.

2. jaanuaril 2020 asusid Poola õhuväelased esmakordset Ämarist valvama Balti riikide õhuruumi. Poola hävitajad on valvanud Balti riikide õhuruumi rotatsiooni korras Leedust, Šiauliast, alates 2006. a. Poola panustab iga-aastaselt õppusel Kevadtorm. 2019. aastal osales Poola Kevadtormil 233 kaitseväelasega, 4 SU-22 hävituslennuki ja mitme mereväe alusega. Varasematel aastatel on osaletud ka SIIL õppustel.

Nii Eesti kui Poola võimaldavad teineteisele vastastiku kasutada oma sõjalisi koolitusasutusi ohvitseride ja allohvitseride väljaõppeks. Poola õppurid on esindatud BALTDEFCOL-is. Vastastikuline osalus teineteise õppustel on muutunud tavapärasuseks ja teineteist täiendavaks.