Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-30.6.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Kaitsekoostöö

Kaitsealast koostööd Eesti ja Poola vahel iseloomustavad liitlassuhted nii NATO kui ka EL kaudu.

2. jaanuaril 2020 asusid Poola õhuväelased esmakordset Ämarist valvama Balti riikide õhuruumi. Poola hävitajad on valvanud Balti riikide õhuruumi rotatsiooni korras Leedust, Šiauliast, alates 2006. a. Poola panustab iga-aastaselt õppusel Kevadtorm. 2019. aastal osales Poola Kevadtormil 233 kaitseväelasega, 4 SU-22 hävituslennuki ja mitme mereväe alusega. Varasematel aastatel on osaletud ka SIIL õppustel.

Nii Eesti kui Poola võimaldavad teineteisele vastastiku kasutada oma sõjalisi koolitusasutusi ohvitseride ja allohvitseride väljaõppeks. Poola õppurid on esindatud BALTDEFCOL-is. Vastastikuline osalus teineteise õppustel on muutunud tavapärasuseks ja teineteist täiendavaks.