Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-1.3.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Dokumentide tõlkimine

Vandetõlgid

Tanja Ivask (poola-eesti)
Kadaka pst 146/2
telefon: +372 5331 6886, +372 5563 5272
e-mail: info@wikiworld.ee; tanja.ivask@gmail.com
Dokumentide sisseandmiseks palun helistage ette.

Oksana Kustova (eesti-poola-eesti)
Plest OÜ
telefon: +372 5307 2887
e-mail: info@plest.ee
koduleht: www.plest.ee
Dokumentide sisseandmiseks palun helistage ette.

Vandetõlkide andmed leiad ka Justiitsministeeriumi veebilehelt.

Poola kodanikel, kes vajavad vandetõlgi teenuseid, soovitame pöörduda Poola Vabariigi Suursaatkonda Tallinnas, kus sealne konsul võib vastavalt Poola konsulaarseadusele (13.02.1984 §20.1) tõlkida ja kinnitada tõlkeid eesti–poola ja poola–eesti tõlkesuunal. Poola Vabariigi Suursaatkonnas kinnitatud tõlked on samaväärsed vandetõlgi poolt tõlgitud ja kinnitatud tõlgetega.

Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas
Aadress: Suur-Karja, 110140 Tallinn, Estonia
tel. +372 627-82-06
faks +372 627-82-00
e-mail: eetalamb@msz.gov.pl
Konsulaarosakond:
tel. (+372) 627-82-08

Vastavalt Eesti Vabariigi konsulaarseadusele on välisesinduses Eesti konsulaarametnikul õigus teha tõlge välisriigis või Eestis antud avalikust dokumendist juhul, kui ta valdab piisavalt mõlemat keelt, kui selle tegemiseks on põhjendatud vajadus ning toiming on vahetult seotud Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva varaga. Eesti välisesinduses kinnitatud tõlked on samaväärsed vandetõlgi poolt tõlgitud ja kinnitatud tõlgetega.

Poolas tegutsevad vannutamata tõlgid ja tõlkijad

pr. Anita Alumäe
telefon: +48 694 964 754
Warszawa

hr. Arno Alumäe
telefon: +48 787 632 055
e-mail: onra84@gmail.com
Warszawa

pr. Irena Golińska
telefon: +48 586 910 132, +48 510 073 258
e-mail: irena.golinska@wp.pl
Pruszcz Gdański

pr. Anna Juga-Szymańska
telefon: +48 694 775 759
e-mail: onajuga@wp.pl
Warszawa

pr. Anna Michalczuk
e-mail: mianna@wp.pl
Wrocław

hr. Kuldar Ojasoo
telefon: +48 666 899 377
e-mail: kuldar.ojasoo@interia.eu
Aleksandrow-Lodzki

pr. Reet Otsason
telefon: +48 661 134 890, +48 81 445 4538
e-mail: reetotsason@yahoo.com
Lublin

hr. Aarne Puu
telefon: +48 12 415 1320
e-mail: aarnepuu@wp.pl
Kraków

pr. Michelle Rossi
telefon: +48530191978, +37258398279
e-mail: michelle@rossi.ee
Warszawa

Tomedes Tõlkebüroo
telefon: +44 1615 096140
e-mail: biuro@tomedes.com
koduleht: tomedes.com

Nimekiri tõlkidest/tõlkijatest on informatiivse sisuga, Eesti Vabariigi Suursaatkond Varssavis ei võta endale vastutust eelpool nimetatud isikute tõlke kvaliteedi ja kompetentsuse osas.

Täiendava info saamiseks palun pöörduge Eesti Vabariigi Suursaatkonna poole Varssavis.