Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Tõendid ja tõestamistoimingud

Tõendid ja tõestamistoimingud

Rahvastikuregistri väljavõte

Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused, rahvastikuregistri volitatud töötleja SMIT ja välisesindused. Eesti saatkonnas Varssavis väljastatud väljavõtteid saab kasutada ainult Poolas ja mitte teistes välisriikides.

Väljavõtte saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected];
 • saata posti teel aadressile Karwińska 1 02-639 Warszawa, Polska;
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule  telefonil (+48 22) 88 11 810 ja tuua dokumendid isiklikult kohale.

Vajalikud dokumendid:

 1. Avaldus tuleb printida, täita käsitsi ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt;
 2. Koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta
 3. Riigilõivu tasumist tõendav koopia netipanga maksekviitungist kontoomaniku nimega. Konsulaartalituses saab riigilõivu tasuda kaardimaksena, erandkorras ka sularahas. Kui olete riigilõivu eelnevalt tasunud, palume võtta kaasa maksekviitung.

Lisainfo

Isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu.  Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal. Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang.

Rohkem infot leiad Siseministeeriumi veebilehelt.

Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele, et tõendada Poola ametiasutustele erinevaid andmeid.

Tõendada võib näiteks abieluvõimet, juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest/alusdokumentidest.

Vajalikud dokumendid:

 • avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult, vt näidised allpool*
 • Eesti pass või ID-kaart, posti või e-posti teel koopia isikuandmetega leheküljest
 • riigilõiv

Posti või e-posti teel saadetud taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi.

Tõendi saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected]
 • saata posti teel aadressile Karwińska 1 02-639 Warszawa, Polska
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule  telefonil (+48 22) 88 11 810 ja tuua dokumendid isiklikult kohale. Saatkonnas on on võimalik riigilõivu tasuda kaardimaksena, erandkorras ka sularahas.

Autojuhiloa taotlemine

Elukohajärgse linnavalitsuse või omavalituse kontaktid leiab Poola Sise- ja Administratsiooniministeerumi andmebaasist.

Korduva juhiloa taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Ankeet korduva juhiloa väljastamiseks poola keeles;
 • Tervisetõend;
 • Foto 3,5 x 4,5 cm (poolprofiilis, vasak kõrv nähtav, peakatteta, tumedate prillideta ja nägu ühtlaselt valgustatud);
 • Maksekviitung;
 • Endine juhiluba ja selle koopia;
 • Isikut tõendav dokument;
 • Tõend alalise (teatud juhtudel ka ajutise) elukoha registreerimise kohta (zaświadczenie o zameldowaniu);
 • Psüühilise seisundi hindamise tervisetõend, kui on tegemist mootorsõidukite kategooriatega C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
 • Välismaalasel tuleb esitada Poola elamisõigust kinnitav dokument (karta pobytu), viisa, tõend õpingute kohta.

Riigilõiv:

 • 100,5 PLN juhiloa väljastamiseks (saab tasuda kohapeal kassas või pangaülekandega)

Juhiloa vahetamiseks kuluv aeg:

 • 1 kuu
 • 2 kuud keeruliste juhtumite puhul

Märkused:

 • Juhiloa kaotamisest, kehtetuks muutumisest või juhi andmete muutumisest tuleb koheselt informeerida elukohajärgset administratiivüksuse osakonda – Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Kaotatud juhiloa leidmisel tuleb juhiluba tagastada juhiloa väljastanud administratiivüksusele

Kui Eestis väljastatud juhiluba Poolas hävib kas varguse, kaotuse vms moel ja isik elab alaliselt Poolas, siis tuleb esitada sarnased dokumendid nagu korduva juhiloa taotlemisel, detailse info saamiseks soovitame pöörduda otse elukohajärgsesse liiklusosakonda.

Avalduste näidised:

 • avaldus elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks
 • juhtimisõiguse tõend;
 • abieluvõimetõend, kui elate püsivalt Eestis ja soovite abielluda Poolas;
 • muu vabas vormis avaldus milles on märgitud:
  • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti, telefon;
  • millisele asutusele tõend esitatakse;
  • kelle kohta tõendit vajatakse;
  • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.
 • karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel. Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta.