Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-30.6.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Saatkonna töötajad

Martin Roger
Erakorraline ja täievoliline suursaadik

Marit Maks
Asejuht, poliitikaküsimused

Jürgo Loo
Nõunik, konsulaar- ja kultuuriküsimused

Natalja Luts
Nõunik, majandusküsimused

kol-ltn Artur Lillenurm
Kaitseatašee

Emilia Gieda
Sekretär

Magdalena Chomiuk
Sekretär

***

Daniel Bajer
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
ekspordinõunik
Daniel.Bajer@eas.ee
+48 665 808 408