Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Humanitaarabi Ukrainasse

Palume eraisikutel ja MTÜdel registreerida läbi Poola Ukrainasse humanitaarabi saatmise soovid aadressil: www.pomagamukrainie.gov.pl

Private individuals and NGOs are asked to declare humanitarian aid to Ukraine via Poland to the following address: www.pomagamukrainie.gov.pl