Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Siseministeeriumi määrusega kehtestati ajavahemikuks 1.12.2021-30.6.2022 Poola ja Valgevene piiri ääres ajutised reisipiirangud, mis hõlmavad sama territooriumi, kus varem kehtis eriolukord. Piirangust on vabastatud piirkonnas elavad ja töötavad inimesed, päästeteenistused, politseinikud ja sõjaväelased, samuti osad ametiisikud ja kirikutegelased. Kõik ülejäänud vajavad piiritsoonis liikumiseks eriluba. Täpsem informatsioon.
Alates 9. novembrist 2021 on suletud Kuźnica piiripunkt Poola ja Valgevene piiril. Endiselt on avatud piiripunktid Terespolis (füüsilised isikud), Kukurykis (kaubad) ja Bobrownikis (füüsilised isikud ja kaubad).

Kuidas taotleda korduvat juhiluba Poolas?

01.07.2011 jõustus Eestis uus liiklusseadus, mille kohaselt tuleb juhiluba taotleda elukohajärgselt. Välja antud juhiload kehtivad Euroopa Liidus kuni kehtivusaja lõpuni, mistõttu ei pea juhilube välja vahetama hakkama. Juhiloa kehtivusaja lõppedes tuleb Eesti kodanikul, kelle registreeritud elukoht on Poolas, pöörduda korduva juhiloa saamiseks elukohajärgsesse liiklusosakonda (Wydział Komunikacji), mis asub kas elukohajärgses linnavalitsuses (Urząd Miasta) või piirkondlikus omavalitsuses (Starostwo Powiatowe).

Elukohajärgse linnavalitsuse või omavalituse kontaktid leiab Poola Sise- ja Administratsiooniministeerumi andmebaasist.

Korduva juhiloa taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Ankeet korduva juhiloa väljastamiseks poola keeles;
 • Avaldus valeandmete esitamise tagajärgede kohta poola keeles;
 • Foto 3,5 x 4,5 cm (poolprofiilis, vasak kõrv nähtav, peakatteta, tumedate prillideta ja nägu ühtlaselt valgustatud);
 • Maksekviitung (Riigilõiv 84 PLN korduva juhiloa saamiseks ja 0,50 PLN väljastamise eest);
 • Endine juhiluba ja selle koopia;
 • Isikut tõendav dokument;
 • Tõend alalise (teatud juhtudel ka ajutise) elukoha registreerimise kohta („zaświadczenie”);
 • Välismaalasel tuleb esitada Poola elamisõigust kinnitav dokument (karta pobytu), viisa, tõend õpingute kohta.

Riigilõiv:

 • 84 PLN korduva juhiloa väljastamiseks (saab tasuda kohapeal kassas või pangaülekandega)
 • 0,50 PLN väljastamistasu

Juhiloa vahetamiseks kuluv aeg:

 • 1 kuu
 • 2 kuud keeruliste juhtumite puhul

Märkused:

 • Juhiloa kaotamisest, kehtetuks muutumisest või juhi andmete muutumisest tuleb koheselt informeerida elukohajärgset administratiivüksuse osakonda – Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Kaotatud juhiloa leidmisel tuleb juhiluba tagastada juhiloa väljastanud administratiivüksusele

Kui Eestis väljastatud juhiluba Poolas hävib kas varguse, kaotuse vms moel ja isik elab alaliselt Poolas, siis tuleb esitada sarnased dokumendid nagu korduva juhiloa taotlemisel, detailse info saamiseks soovitame pöörduda otse elukohajärgsesse liiklusosakonda.