Poola sisenemine Ukraina maismaapiiri kaudu ei ole piiratud, kõik 8 piiripunkti on avatud ka jalgsi reisijatele. Poola saavad siseneda ka Ukraina kodanikud, kellel pole biomeetrilist passi. Ukrainast tulijatele ei rakendata sanitaarnõudeid.
***
Alates 1. juulist 2022 ei kehti sise- ja haldusministeeriumi määrus, mis piiras liikumist Poola ja Valgevene piiri äärsete Podlaasia ja Lublini vojevoodkondade piiritsoonis. Podlaasia vojevoodkonnas on siiski keelatud viibida riigipiirile lähemal kui 200 meetrit.

Ukrainasse abisaadetiste vormistamine läbi Poola

Seoses sagenenud probleemidega Ukrainasse lähetatavate abisaadetiste dokumentide vormistamisel läbi Poola, juhime tähelepanu vajadusele täpsustada Poola tollinõuded saadetava kauba osas enne selle välja saatmist! Kahesuguse kasutusega kaupade (sh droonid, termovaatluseadmed jne) puhul on kindlasti vaja strateegilise kauba eriluba!